A brilliant new way to park

Cars, Bikes, Boats, Helicopters, Buses, Storage, Caravans, Trucks

Tìm chỗ đỗ xe rẻ trong thành phố. Kiếm tiền từ không gian không sử dụng. Hãy bắt đầu với Kerb ngay hôm nay.

Kerb cung cấp cho những chủ không gian đỗ xe trên toàn thế giới một nền tảng quản lý bãi đỗ xe dễ sử dụng. Tại sao phải đầu tư hàng nghìn USD/VND vào hệ thống bãi đỗ xe, trong khi bạn có thể thiết lập Kerb một cách miễn phí?

Lưu lượng giao thông quá lớn. Thời gian quá eo hẹp. Có quá nhiều lái xe đang tìm chỗ đỗ xe phù hợp trong thành phố của bạn. Nếu bạn có không gian riêng để ai đó có thể đỗ xe, bạn có thể cho thuê không gian đó thông qua Kerb ngay hôm nay.

Hạnh phúc không có thẻ giá, vậy nên hãy mỉm cười lên đi.

Your parking space(s), powered by Kerb

List between 1-to-1000+ parking spaces in under 5 minutes! You set the price and availability of your spaces, and Kerb automatically manages space allocation, bookings, payment, and access - saving you time and money.

Create your space using our self-service platform »

Or select your space type to learn more...

Lease parking space
Lease parking space

Start automating your car park and removing friction right now! The Kerb platform is fully self service and available immediately.

Lease parking space

Kerb offers complete car park and marina automation solutions, contact us now to chat more about your space.

Explore the world of Kerb

Hanoi photo

HANOI

Singapore photo

SINGAPORE

London photo

LONDON

Sydney photo

SYDNEY

Boston photo

BOSTON

Paris photo

PARIS

Ho Chi Minh City, Vietnam

Như được xem trên

A new version of this website is available. Click here to update.